הרב נריה זצ"ל וישיבת מירון

1

זכה הרב משה צבי נריה זצ"ל, אחד מבכירי תלמידיו של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, ומנאמני פוקדי ציונו של התנא רבי שמעון בר יוחאי, להיות המבשר, היוזם והמגשים של "ישיבות בני עקיבא" ולימים "מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא" ביחד עם הרב אברהם צוקרמן זצ"ל.

////