ראש מועצת מרום גליל מברך את ישיבת בני עקיבא מירון

3